Co to są wady cewy nerwowej?

Do wad cewy nerwowej należą ciężkie wady wrodzone mózgu i rdzenia kręgowego: bezmózgowie (anencephalus), rozszczep kręgosłupa (spina bifida), przepuklina mózgowa (encephalocoele). Wady te powstają we wczesnym okresie wewnątrzmacicznego rozwoju dziecka.

  • Istnieją różne postacie rozszczepu kręgosłupa: przepuklina oponowa, przepuklina oponowo-rdzeniowa, przepuklina rdzeniowa. Zwykle rozszczep kręgosłupa powoduje u dziecka znaczne zaburzenia: może występować porażenie kończyn dolnych, współistnieją problemy z trzymaniem stolca i moczu, często rozszczepowi kręgosłupa towarzyszy wodogłowie. Często spotkać można u ludzi tak poza tym zdrowych tzw ukryty rozszczep kręgosłupa, który polega na braku zespolenia się łuku kręgowego - wada ta stwierdzana jest w badaniu radiologicznym kregosłupa lędźwiwo-krzyżowego i zazwyczaj nie wiąże się z zaburzeniami neurologicznymi
  • Czy na USG rozszczep kręgosłupa jest widoczny i od kiedy? Czy można by było przeciwdziałać wcześniej? Rozszczep kręgosłupa i przepukliny można rozpoznać prenatalnie, lecz czułość badania nie jest najwyższa. Każde badanie ma swoją czułość i czułość 90-95% uznawane jest za wysoką, a przecież to zawsze 5-10% szans na przeoczenie. Wady cewy nerwowej wykrywa się prenatalnie dlatego, że można wówczas podjąć decyzję o przerwaniu ciąży i ewentualnie o porodzie w ośrodku o wyższej referencji, gdzie można wkrótce po porodzie operować dziecko. Wady nie można zoperować lub naprawić prenatalnie, można wewnątrzmacicznie operować współistniejące ewentualnie wodogłowie.
  • Bezmózgowie jest wadą rozwojową polegającą na częściowym lub całkowitym braku mózgu oraz braku kości czaszki. Dzieci z tą wadą umierają jeszcze przed porodem lub wkrótce po nim.
  • Przepukliny mózgowe objawiają się uwypukleniem tkanki mózgu przez ubytek kości czaszki i często wiążą się z upośledzeniem umysłowym.

Przepukliny kręgosłupa i przepukliny mózgowe leczone są operacyjnie

O ryzyku wystąpienia wad cewy nerwowej, jak również o tym jakie są możliwości zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia dowiesz się tutaj


Uwaga: Informacje na poniższych stronach nie zastąpią wizyty u lekarza i nie mogą być traktowane jako porada lekarska - tylko lekarz o odpowiednim przygotowaniu może udzielić odpowiedniej informacji dotyczącej charakteru choroby jak i ewentualnego ryzyka jej powtórzenia się w rodzinie. Informacje podane na niniejszych stronach informacje mają charakter uogólnień, każdy zaś przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License