Rejestry Wad

Programy rejestracji wad wrodzonych -Birth Defects Programs

Poniższe łącza prowadzą do stron internetowych różnych rejestrów wad w niektórych stanach USA. Częsć z tych stron zawierają całkiem przydatne materiały.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License